مارکتینگ بازاریابی نیست ؟

مارکتینگ بازاریابی نیست!!!

سلام

متاسفانه یه اشتباه تو ترجمه کلمه مارکتینگ به بازاریابی اثرات منفی خیلی زیادی به بار آورده!!!!

خب حتما میدونید که، مارکتینگ تشکیل شده از

Market + Ing

Market= بازار

ing= وقتی در حال انجام کاری یا پرداختن به اون هستیم از ing استفاده میکنینم.

خب ترجمه واقعی مارکتینگ چی میشه؟

میشه پرداختن به بازار یا بازارپردازی

که متاسفانه ما اونو بازاریابی صداد میزنیم!!! بازاریابی در واقع برای وقتیه که یک محصول یا خدمت آمادس و ما دنبال بازار برای فروش اون میگردیم.

الکی نیست که تا اسم بازاریابی میاد خیلیا یاد ویزیتوری میوفتن، اما مارکتینگ خیلی خیلی مفصل تر از بازاریابیه و خیلی قبل اینکه محصولی به قفسه فروشگاه برسه مارکتینگ کار خودشو شروع کرده.