مریم کیان

من بیست ساله که کسب و کار خودم رو دارم و تا قبل از اینه از کیلنیک کسب و کار مشاوره بگیرم،بصورت سنتی ،کار بازاریابی و فروش رو انجام میدادم ولی بعد از انجام دادن توصیه های مشاور کلینیک کسب کار ،تاثیر واقعا بسزایی روی میزان فروش و سودهی کسب کارم داشت